Röntgenfoto

Behandelingen bij Tandgenoten

Röntgenfoto’s


Röntgenfoto’s worden gemaakt om de situatie in uw mond goed te kunnen beoordelen. Op een röntgenfoto zijn de tanden en het kaakbot vele malen beter zichtbaar dan met het blote oog. Zo kunnen er bijvoorbeeld (beginnende) gaatjes, ontstekingen en eventuele andere afwijkingen van de tanden of kiezen onderzocht worden. Bij kinderen kan bekeken worden of de blijvende tanden en kiezen allemaal aangelegd zijn, bij jongvolwassenen hoe de ligging van de verstandskiezen is en bij volwassenen en ouderen hoe het met het kaakbot gesteld is.


Soorten röntgenfoto’s


Solo-opnames
Solo-opnames worden gemaakt wanneer we een bepaalde tand of kies nader willen bekijken. Een patiënt kan zich bijvoorbeeld bij ons melden met een pijnklacht afkomstig uit een bepaalde hoek. Door middel van een solo-opname kunnen we bekijken hoe de tand of kies er in zijn volledigheid uit ziet en of er bijvoorbeeld een ontsteking aan de wortelpunt aanwezig is die de klachten veroorzaakt. Iets wat met het blote oog onmogelijk is om te diagnosticeren.

Bitewings
Op bitewings zijn alleen de kroongedeeltes van de tanden en kiezen te zien. In de meeste gevallen worden deze foto’s periodiek of op indicatie gemaakt van zowel de linker- als de rechterkant. Deze foto’s worden met name gebruikt om eventuele (beginnende) gaatjes op te sporen en hier tijdig op in te kunnen spelen. Een gaatje kan zich namelijk aan het ontwikkelen zijn zonder dat u het doorheeft. Pas als de bacteriën in de buurt komen van uw zenuw merkt u het dat er iets in uw mond gaande is. Dan is het in veel gevallen al te laat om het gaatje alleen maar te vullen en dient er mogelijk een wortelkanaalbehandeling plaats te vinden. Aan de hand van het door uw tandarts ingeschatte cariësrisico wordt in samenspraak met u bepaald wat een zinvolle interval is om deze foto’s te laten maken. Dit varieert van iedere 6 maanden bij een zeer hoog risico tot iedere 24 of misschien wel 36 tot 48 maanden bij een laag risico.

Kaakoverzichtsfoto
Deze kaakoverzichtsfoto, officieel orthopantomogram (OPT) genoemd dient om een overzicht te verkrijgen van álle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak. Tevens zijn hierop de kaakkopjes en de neusholtes zichtbaar. Er zijn verschillende indicaties om in overleg over te gaan tot het maken van een OPT. Uw tandarts zal het altijd met u bespreken mocht er bij u sprake zijn van een dergelijke indicatie.


Bestaat er een gezondheidsrisico bij het nemen van een röntgenfoto?


De hoeveelheid straling die nodig is voor het nemen van een röntgenfoto is zeer gering, helemaal met de moderne apparatuur die gebruikt wordt bij Tandgenoten. De kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid is dan ook zeer gering. Bij een vliegreis naar Spanje ontvangt u vele malen meer straling dan bij het maken van bijvoorbeeld twee bitewings. Ondanks deze uitermate lage dosis, wordt er altijd zeer zorgvuldig omgegaan met ioniserende straling. Er is altijd een onderbouwde medische reden voor het toepassen van deze diagnostische methodiek.


Röntgenfoto’s maken tijdens zwangerschap


Ook tijdens de zwangerschap is het maken van een röntgenfoto volkomen veilig. De röntgenfoto wordt zeer gericht gemaakt van een bepaalde tand of kies en de toegepaste straling komt niet in de buurt van de buik. Uiteraard kan het zijn dat u gevoelsmatig liever wacht tot na de zwangerschap met het maken van een röntgenfoto. Indien er geen directe indicatie voor is en uitstel geen medisch nadeel voor u oplevert, zullen we u daarin ook altijd ondersteunen. Indien het hoogstnoodzakelijk is een röntgenfoto te maken, zal de tandarts dat altijd aan u uitleggen en in samenspraak met u tot de juiste keuze komen.