Informatiefolders

Behandelingen bij Tandgenoten

Folders Ivoren Kruis


Het Ivoren Kruis is een landelijke vereniging gericht op verbetering van de mondgezondheid & preventie en werkt samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Het overgrote deel van de leden bestaat uit tandartsen, maar ook mondhygiënisten en instellingen zijn lid.

Het Ivoren Kruis stimuleert en ondersteunt de tandheelkundige preventie door middel van informatievoorziening, communicatie, voorlichting en pleitbezorging. Het richt zich daarbij vooral op de individuele preventie en voorlichting.

Sinds enkele decennia geeft het Ivoren Kruis ook informatiefolders uit, welke door patiënten gedownload kunnen worden vanaf onze website.